Dit congres hebben wij helaas moeten annuleren, inschrijven voor het congres is niet meer mogelijk.

Op 8 oktober zal er in 7AM Buitenhof wel een boekpresentatie van het boek Adviseren over en plannen van jeugdhulp, (geschreven door prof.dr. F. Verheij, dr. G.M.A. Westermann en drs. ing. J.M.G.Maurer) plaatsvinden.

Klik hier voor meer informatie over de boekpresentatie.

De nieuwe Jeugdwet gaat volgens velen veel goeds opleveren: problemen van kinderen en jeugdigen en gezinnen zullen eerder worden onderkend. En daarmee is er ook sneller een oplossing van het probleem voorhanden, zo is de gedachte.
 
De praktijk zal waarschijnlijk weerbarstiger zijn. Aan de meeste hulpvragen waarmee jeugdhulp en jeugd-ggz worden geconfronteerd, liggen namelijk meervoudige problemen ten grondslag. En de oplossing van die problemen kunnen niet in een strikt tijdskader en financieel kader worden opgelost. Iets wat wel van hulpverleners en managers wordt verlangd.
 

Twitter mee over het 
Congres Adviseren over 
en plannen van jeugdhulp 2014!
met #jeugdhulp @logacom

Dit congres gaat diepgaand op deze problematiek in. Gedurende de dag zal duidelijke worden dat de transitie buitengewoon riskant zal zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met een meervoudige problematiek. Congresdeelnemers krijgen alternatieven aangereikt hoe ze hier in de praktijk mee kunnen omgaan:

  • Afgestemd adviseren en beslissen
  • Het adviesgesprek
  • Echt praten met kinderen
  • Dialoogmodel: een methode gericht op het bevorderen van afstemming, overeenstemming en samenwerking
  • Behandelingsplanning en veranderdoelen
  • Behandelingsplanning in de (dag)klinische setting


Doelgroep:
Dit congres is gericht op professionals en staf in GGZ en jeugdhulpfaciliteiten, wijkteams, gemeentelijke beleidsfunctionarissen, opleiders.


Bij deelname aan dit congres ontvangt u het boek Adviseren over en plannen van jeugdhulp, geschreven door prof.dr. F. Verheij, dr. G.M.A. Westermann en drs. ing. J.M.G.Maurer.

Accreditatie
Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Wanneer er meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning, dan vermelden wij dat op deze website. Accreditatie voor dit congres is reeds goedgekeurd voor:

Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers

Categorie: Geaccrediteerde punten
Vrije Ruimte Agogen: 1
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker: 1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk: 1